Tableaux textiles

Entrer
text_on
 • Sasaki
  Oeuvre textile
  83 x 35 cm
 • Moon
  Oeuvre textile
  95 x 47 cm
 • Tokio
  Oeuvre textile
  98 x 66 cm
 • Inoué
  Oeuvre textile
  84 x 61 cm
 • Issa
  Oeuvre textile
  124 x 43 cm
 • Sun
  Oeuvre textile
  95 x 50 cm
 • Goto
  Oeuvre textile
  89 x 50 cm
 • Chagal
  Oeuvre textile
  90 x 100 cm
 • Arimoto
  Oeuvre textile
  63 x 56 cm